Weerbaar naar de brugklas

Weerbaar naar de brugklas

Gaat uw zoon of dochter naar de brugklas van het regulier of speciaal onderwijs? De tweedaagse zomercursus 'Plezier op School' helpt bij deze overgang.

De cursus

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is vaak een spannende stap voor kinderen. Sommige kinderen kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken, zodat ze bijvoorbeeld gemakkelijker contact leren leggen met leeftijdsgenoten, zich zelfverzekerder gaan voelen of beter voor zichzelf leren opkomen. Op een actieve en speelse manier krijgen de bijna-brugklassers technieken en oefeningen aangereikt om nieuwe contacten aan te gaan, steviger in de schoenen te staan en weerbaar te reageren in moeilijke situaties. Er is ook aandacht voor praktische zaken die spelen op de nieuwe school, zoals bijvoorbeeld de lesroosters en wat te doen in de pauze.

Wanneer?

Voor iedere bijna-brugklasser uit Appingedam, Delfzijl en Loppersum die naar het regulier onderwijs gaan wordt de cursus ‘Plezier op School’ aangeboden in de laatste week van de zomervakantie in Appingedam. Ook bijna-brugklassers die naar het speciaal onderwijs gaan, kunnen in de provincie Groningen de cursus ‘Plezier op School’ volgen in de laatste week van de zomervakantie.

Informatiebijeenkomst en kennismakingsgesprek

Vooraf aan de cursus is er een informatiebijeenkomst voor ouder(s)/verzorger(s). Deelname is gratis.  Daarna volgt een kennismakingsgesprek voor u en uw kind met één van de trainers van de cursus. Kijk voor alle data en voor het aanmelden op: www.plezieropschoolgroningen.nl/aanmelden

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie of voor het aanmelden op: www.plezieropschoolgroningen.nl/aanmelden

Bij jou in de buurt