Voor kinderen

friends

Voor u ligt het preventiemenu basisonderwijs voor schooljaar 2018-2019. Het preventiemenu wordt u aangeboden door het CJG Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het menu is opgesteld in overleg en met medewerking van de basisscholen en aanbieders.

Brandpreventie

 • Smokey komt Logeren

Gastdocent (brandweervrijwilliger) komt pakket op school afleveren. Lees meer.. 

 • Smokey De Schatkist

Gastdocent (brandweervrijwilliger) komt met de Schatkist op school. Lees meer..

Familie

 • Brussengroep (Broer + zus = BRUS)

Praat- en doe-groep voor kinderen met een bijzondere broer of zus. Lees meer.. 

 • KVO (kinderen van verslaafde ouders)

Individuele begeleiding door gesprekken met KVO kinderen en/of hun ouders. Lees meer.. 

Financiën

 • Kostdat?!?!

Kostdat?!?! Is een interactieve en overzichtelijke les aanbod voor de leerlingen meer inzicht in o.a. bestedingen (kleedgeld en zakgeld), reclame en alle andere zaken die te maken hebben met geld en het omgaan met geld. Lees meer.. 

 • “Bank voor de klas”

Verzorgen van een gastles van ca 90 minuten. In de gastles staat de cash quiz centraal. Met de cash quiz leren kinderen omgaan met geld.

Lees meer.. 

Genotmiddelen

 • LEV2Choose

De leerlingen gaan naar zichzelf kijken en naar de groep. We gaan aan de slag met waardevol zijn en hoe je met respect met andere mensen kan omgaan. Waar ga je voor? De leerlingen gaan aan de slag met doelen en wilskracht. Ze ontdekken wat zij nodig hebben om hun doel te bereiken. Lees meer.. 

 • Weerbaar en Gezond

De training vergroot de weerbaarheid van leerlingen ten opzichte van gewoonten. Het doel van de trainer is om de leerlingen bewust te maken van de kracht van gewoonten en gewoontevorming in hun eigen leven, inzicht te krijgen in (potentieel) risicovolle situaties en weerbaarheid op te bouwen. Lees meer.. 

Gezondheid

 • Binnenmilieu in scholen

Een optimaal binnenmilieu in klaslokalen is erg belangrijk voor de leerprestaties van kinderen. Mochten er vragen zijn over het leerklimaat van scholen kunnen de leerkrachten ons om advies vragen.Lees meer.. 

 • FitGaaf! ‘Kids & Ouders’

Een actieve en speelse leerervaring rond gezond eten, drinken, bewegen en slapen… met minimale belasting van de leerkrachten. Lees meer.. 

 • Sportieve gezonde school

Met het project Sportieve Gezonde School werken scholen aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl van hun leerlingen. Lees meer.. 

 • Gezonde voeding als onderdeel van de opvoeding

In deze training leer je wat gezonde voeding is en wat het belang is van een gezonde leefstijl in de opvoeding. Ook leer je hoe je kinderen kan motiveren om gezonde voeding te waarderen. Lees meer..

 • De Gezonde School methode

GGD Groningen biedt scholen ondersteuning in de vorm van advies, voorbeelden, instrumenten en tips bij de invoering van de Gezonde School-aanpak en Gezonde School-activiteiten. Lees meer.. 

 • Kinderyoga- en mindfulnesslessen Groep 3 t/m 8

In deze lessen wordt via zachte yogahoudingen en mindfulnessoefeningen op een speelse manier aandacht besteed aan de ademhaling, concentratie, creativiteit, ontspanning, conditie, kracht en balans. Lees meer..

 • Klank-ouder-kind Ontspannen met klankschalen

Yoga warming up, (kids) mantra zingen, daarna lekker samen liggen en genieten van de ontspanning met klankschalen. Lees meer..

 • Kindercoaching

Samen met het kind op ontdekkings-reis op zoek naar zijn/haar kwaliteiten en talenten waarna het kind weer vrij en vrolijk op weg kan. Lees meer..

 • Kinderyoga Groep 1 - 8

1 losse les ter kennismaking of een serie van 3 – 4 lessen. Lees meer.. 

Meer bewegen

 • Beweegplezier vanaf 4

De thuissituatie (ouders), de school en opvang (groepsleiding) zijn bij uitstek geschikt om een gezonde leefstijl te promoten. Iedereen die tijdens school- of opvanguren werkt met kinderen van 4-12 jaar heeft de unieke mogelijkheid spel- en beweegactiviteiten aan te bieden. Lees meer.. 

 • Nijntje Beweegdiploma

In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Lees meer..

 • Sherborne Bewegingsspel

4 Bewegingssessies van 30 – 45 min. waarin we aan de slag gaan met het bewegingsspel. Dit doen we d.m.v. beweegspelletjes op de grond. Lees meer..

 • SmartBreaks: Slimme beweegtussendoortjes voor in de klas

SmartBreaks is een online platform met korte beweegtussendoortjes, gestuurd door een filmpje of animatie op het smartboard. Lees meer.. 

 • Beweeg & Leef!

Beweeg en sport arrangement om het schoolklimaat dusdanig te beïnvloeden dat kinderen zich assertief gaan opstellen en onderlinge verbinding aangaan. Lees meer..

Internet en Social Media

 • Safe Online / Digitale Veiligheid

Hoe kunnen leerlingen veilig online zijn? Lukt het leerlingen te kiezen voor wat zij belangrijk vinden of beheerst de media ongemerkt hun tijd, agenda en leven? Lees meer..

 • Whats(h)appy

Met informatie over media-invloed willen we leerlingen inzicht geven. We leren jongeren kritisch te luisteren/kijken, gecombineerd met de mogelijkheid om anderen positief te beïnvloeden. Lees meer..

 • LEV2Be

De leerling onderkent het belang van hoe hij/zij naar zichzelf en naar de ander kijkt. Hoofdboodschap: 'Durf je zelf te zijn!' Lees meer.. 

 • Safe Social media

In deze workshop wordt ingezet op de bewustwording van de risico’s van social media en het internet. Lees meer..

 • Lesmodule veilig online

Vooral jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Lees meer..

Risicovol gedrag

 • Omgaan met groepsdruk

75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk. Lees meer..

 • Jeugdcriminaliteit en grensoverschrijdend gedrag

Jongeren zoeken grenzen op. Soms gaan ze daarbij over de schreef en vinden er strafbare feiten plaats. In deze voorlichting hebben we het over grensoverschrijdend gedrag. Lees meer..

Veilig opgroeien

 • Kikkergroep 'Met je vingers in je oren'

Wanneer er ruzies of spanningen zijn in de thuissituatie, dan kunnen kinderen hier last van hebben. Lees meer..

Naar de brugklas

 • Plezier op school, voor bijna brugklassers

De overgang naar het voortgezet onderwijs wordt vergemakkelijkt voor kinderen die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdgenoten en sociale situaties. Lees meer..

 • Plezier op school (POS), zomercursus 'Weerbaar naar de brugklas voor kinderen met ASS'.

Een cursus van 4 ochtenden, gericht op de overgang naar de brugklas. Lees meer.. 

 • Oh-oh het VO

Gedurende een dagdeel komt Jimmy’s samen met jongeren, die op het VO zitten, vertellen over de spannende wereld van de brugklas. Lees meer..

 • Rugzakje vol Geluk

Rugzakje vol geluk is een origineel klassikaal lesprogramma. De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs met leerlingen, die elkaar goed kennen én straks uit elkaar gaan, wordt voorbereid. Lees meer..

Natuur -en duurzaamheidseducatie

 • Boerderijeducatie

Kinderen gaan op ontdekkingstocht in en om de boerderij. Middels een interactief programma met roulerende opdrachten leren de kinderen waar hun voedsel vandaan komt. Lees meer..

 • Energie van zon, wind en aarde

Duurzame energie is iets waar je veel over kunt praten, maar waarom zou je dat doen als je het ook kunt beleven en zelf kunt opwekken. Lees meer..

Pesten

KiVa is een bewezen effectief, preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Lees meer.. 

 • Samen sta je sterk

Iedereen is uniek en waardevol! Hoe kijk jij naar jezelf (zelfbeeld), groepsvorming en hoe belangrijk jij voor de groep bent. Lees meer..

 • Consultatieteam Pesten- Een veilige schoolomgeving creëren en pestsituaties helpen oplossen

Leerkrachten, ouders en leerlingen kunnen voor ondersteuning bij de aanpak van pesten het ConsultatieTeam Pesten inschakelen. Lees meer..

 • Laat je niet (ver)pesten

Tijdens deze workshop maakt Jimmy’s het onderwerp pesten, op een leuke manier, bespreekbaar in de klas. Lees meer.. 

Regels en grenzen

 • Maak kennis met de politie

Voorlichting over het beroep politie, middelen, afdelingen ed. Lees meer.. 

 • Lesmodule “Overlast tijdens de jaarwisseling”

Jaarlijks worden er zo’n 1.500 jongeren naar Halt gestuurd, omdat zij zich niet aan de vuurwerkregels houden. Lees meer..

 • Lesmodule “Veilig Publieke Taak”

Tijdens de voorlichting VPT leren de leerlingen wat mensen met een publieke taak doen en dat het voor iedereen belangrijk is dat zij met respect worden behandeld. Lees meer..

Relaties en seksualiteit

 • Voorlichting of advies op maat

Team seksuele gezondheid staat altijd open om mee te denken met een school over het beleid op het gebied van seksuele gezondheid. Lees meer..

 • Bloosdoos

De Bloosdoos is een educatief spel om met jongeren een gesprek op te zetten over verliefd zijn en alles wat daar mee te maken heeft. Lees meer..

 • Kriebels in je buik

Kriebels in je buik is een digitaal lespakket voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs. Lees meer.. 

 • Vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Lees meer.. 

 • Week van de lentekriebels

De Week van de Lentekriebel heeft als doel om scholen kennis te laten maken met het thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Lees meer.. 

Scheiding

 • Kinderen In Echtscheiding Situatie (KIES)

KIES besteedt aandacht aan de gevolgen van een scheiding en de impact die het heeft op de kinderen en ouders. Lees meer..

Verkeerseducatie

 • Praktische verkeerseducatie lessen

Kinderen nemen al vroeg deel aan het verkeer, fietsend of lopend, op weg naar school of naar vriendjes. Daarom is het belangrijk dat ze geregeld verkeerslessen krijgen en veel oefenen. Lees meer..

Weerbaarheid

 • “Stevig in je schoenen”

Kinderen leren in groepen van maximaal 8 kinderen, vaardigheden om leuk met anderen om te gaan en voor zichzelf op te komen bij leeftijdsgenoten. Lees meer.. 

 • Rots en Water training

Kinderen fysiek, sociaal en mentaal weerbaar maken. Lees meer.. 

 • LEV2Live Weerbaarheidstraining i.c.m. een ouderavond

Het programma LEV! bestaat uit verschillende onderdelen, die naadloos op elkaar aansluiten en een doorgaande lijn vormen gedurende de twee dagen. Lees meer.. 

 • Weerbaarheidstraining Rots & Water

In deze training staat niet de vechtsport/zelfverdedigingssport centraal, maar de holistische kijk waarbij de docent kijkt naar het kind/de groep als geheel en wat zij nodig hebben om zichzelf weerbaar te kunnen maken vanuit zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Lees meer..

 • Pony Power voor Kids 'Paardenkracht voor Pubers'

De cursus is praktijkgericht, educatief en op speelse wijze met pony’s. Hierdoor oefenen de kinderen op een speelse, educatieve en praktijkgerichte wijze de sociale vaardigheden. Lees meer..
 

Hulp nodig of vragen?