Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

logo zorgbelnagen

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Als u, als inwoner van onze gemeente, te maken krijgt met jeugdhulp dan mag u er op rekenen dat u de juiste hulp krijgt en met respect behandeld wordt. Dat geldt voor u als (pleeg)ouder, verzorger en

jongere / (pleeg)kind.

Als iets niet naar tevredenheid verloopt, zijn er verschillende mogelijkheden om uw situatie kenbaar te maken. De vertrouwenspersoon jeugdhulp kan u daarbij helpen.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

De vertrouwenspersoon staat naast u. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met uw vragen, onvrede of als u overweegt een klacht in te dienen. Hij/zij luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en zoekt met u naar manieren om het probleem op te lossen. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uit komen. Mocht dat volgens u niet voldoende zijn, dan kunt u uw onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure. Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden. De ondersteuning van de vertrouwenspersoon is kosteloos.

AKJ en Zorgbelang Groningen

Het vertrouwenswerk binnen onze gemeente wordt uitgevoerd door het AKJ in samenwerking met Zorgbelang Groningen. De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk nummer 088 555 1000 of via info@akj.nl.

Jongeren die in jeugdhulpinstellingen wonen en/of behandeld worden, krijgen frequent een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Groningen op bezoek.

(www.zorgbelang-groningen.nl).

Hulp nodig of vragen?