Spanning in huis? Ondersteuning vind je hier!

Home

Naarmate de crisis voortduurt en kinderen langer thuiszitten kunnen we ons voorstellen dat er onder bepaalde omstandigheden thuis spanningen ontstaan. Dat kan leiden tot kwetsbare situaties. De gemeente helpt bij het ontwikkelen van oplossingen op maat voor kinderen die daarmee te maken hebben. Dat geldt ook voor kinderen met een sociaal-medische indicatie. In sommige gevallen kan opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Neemt u in dat geval contact op met de mentor of intern begeleider van uw school of met het CJG. Onze contactgegevens vind je onder het kopje ‘contact’ op de website, rechtsboven in of klik hier.

 

Hulp nodig of vragen?