Samen Oplopen met Steunouder

Family

Samen Oplopen met Steunouder

Kinderen grootbrengen is soms een hele klus. Soms kun je daar als ouder wel wat helpende handen bij gebruiken, maar niet iedereen krijgt een helpende hand toegestoken als hij of zij die nodig heeft.

In de gemeente Eemsdelta is Cadanz welzijn gestart met Steunouder en Samen Oplopen om deze gezinnen te helpen. Ze zijn daarvoor op zoek naar volwassen vrijwilligers die één of twee dagdelen per week een gastvrij thuis bieden aan een kind en naar vrijwilligers die ouders een paar uur per week kunnen ondersteunen bij praktische vragen. De Steunouder geeft een kind een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn.

Leuk om te vermelden is dat wij de eerste gemeente in Nederland zijn waar de initiatieven Steunouder en Samen Oplopen worden gecombineerd.

Wilt u vrijwilliger worden, meer informatie of heeft u behoefte aan een vertrouwd adres?
U kunt contact opnemen met Judith Bos, coördinator van Steunouder en Samen oplopen Eemsdelta. Onder aan dit bericht vind je de contactgegevens.

Voor Steunouder en Samen Oplopen in de gemeente Eemsdelta
zijn wij op zoek naar vrijwilligers 

Wervingsposter Steunouder en Samen Oplopen (PDF)


Voor Samen Oplopen zoeken wij betrouwbare burgers die een band op willen
bouwen met een ouder, de ouders en/of de kinderen in een gezin, die het (tijdelijk)
moeilijk hebben. Vrijwilligers denken en doen mee met van alles wat kan spelen in
de leefwereld van een gezin dat veel stress ervaart. Bijvoorbeeld een luisterend oor
bieden, coachen, naar buiten gaan, bellen met instanties, Nederland(s) leren
begrijpen, samen problemen oplossen, mee-denken en doen in opvoeding,
voorlezen, samen koffie drinken of eten, e.d. Gezinnen kunnen ook aan gezinnen
gekoppeld worden of een vrijwilliger kan een kind in haar gezin een paar uur mee
laten draaien. Maar net wat een vrijwilliger wil of kan en een gezin nodig heeft. Een
vrijwilliger bezoekt een gezin zo'n 1,5 tot 2 uur. Eens per week of om de week.
Soms gaat het om jongeren tot 23 jaar. Vaak ook om (ex-)vluchtelingen.


Een steunouder is een vrijwilliger die een of twee dagdelen per week een kind
opvangt. De ouders hebben daardoor even tijd voor zichzelf of voor hun andere
kinderen. Ouders, die behoefte hebben aan steun, kunnen niet altijd op hun eigen
netwerk terugvallen. Daardoor kunnen ze in stressvolle situaties terecht komen. Dat
kan een nadelige invloed hebben op de ontwikkeling van een kind en leiden tot het
moeten inzetten van zwaardere zorg. Steunouder wil dit voorkomen door
steunouders aan deze gezinnen te koppelen.


Veiligheid
Vrijwilligers krijgen begeleiding van een professional. Veiligheid van de kinderen
staat bovenaan. De vrijwilligers krijgen allemaal een uitgebreide kennismaking, zij
zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en een training te
volgen. Zo kunnen wij goed nagaan of de aspirant-vrijwilliger ook echt vrijwilliger
kan en mag worden.

Wilt u vrijwilliger worden? Of meer informatie?
Wilt u zich inzetten voor kinderen en er zijn voor gezinnen? Of wilt u meer
informatie? Neem contact met ons op.

Judith Bos, 06-82068143 eemsdelta@steunouder.nl en eemsdelta@samen-oplopen.nl

Facebook: https://www.facebook.com/SOSEemsdelta

Ook horen wij het graag als u geholpen zou zijn met een vertrouwd adres waar jouw kind terecht kan.

 

Steunouder