Ruzies, spanningen of huiselijk geweld: Groepscursus kids

Fighting mom and dad

Ruzie komt in de beste families voor. Ruzie tussen kinderen, ouders broertjes en zusjes. Meestal heeft dit geen ernstige gevolgen. Dat wordt anders wanneer die ruzies vaak voorkomen en hoog oplopen.

Kinderen die ruzies tussen hun ouders meemaken, kunnen daar last van hebben. Ze snappen niet wat er aan de hand is en voelen zich vaak verantwoordelijk, terwijl ze dat niet zijn. Ouder hebben niet altijd door wat een kind meekrijgt van zo'n ruzie en welk effect dat heeft op een kind.

Ze zijn nog klein, ze horen het niet....

Kinderen die thuis veel ruzie meemaken, kunnen zich anders gaan gedragen. Sommige kinderen trekken zich terug, andere kinderen worden juist heel druk. Als ouder weet je dan vaak niet wat er aan de hand is.

Herken je dit?

Ruzie thuis, onmacht, kind niet blij, ouders niet blij. Als dat bij jou thuis gebeurt, meld je kind(eren) dan aan voor de groep 'Met je vingers in je oren'. In de groep leren kinderen gevoelens herkennen en benoemen. Er wordt gespeeld en gezongen, geknutseld en gepraat over verschillende thema's, zoals gevoelens, ruzies, vriendschap, ik in mijn omgeving. Ook als ouder ben je bij de groep betrokken. Voor ouders is er een aparte bijeenkomst. Je kunt dan met andere ouders ervaringen delen en tips uitwisselen.

Hoe vaak?

Met je vingers in je oren is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en komt 8 keer bij elkaar.

Wat als ik jongere of oudere kinderen heb die ik graag zou willen aanmelden?

Voor jongere kinderen in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar bestaat er de groepstraining 'Kikkergroep'. Voor deze groep kunnen we nog aanmeldingen gebruiken.

Voor oudere kinderen in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar bestaat er de groepstraining 'Als muren konden praten'. Voor deze groep kunnen we nog aanmeldingen gebruiken.

Het hele jaar door organiseren we deze groepen. Je kunt je kind(eren) hier nu voor opgeven.

Aanmelden

Wil je graag dat jouw kind(eren) meedoen aan de training, dan kan je hen via een aanmeldformulier aanmelden. Dit formulier vind je  hier: /download/1341-aanmeldformulier-cursussen-huiselijk-geweld-ruzies-en-spanningen-thuis.doc