Ouderbegeleiding Druk & Dwars

Vermoeidheid

De ouderbegeleiding vindt plaats in 7 wekelijkse groepsbijeenkomsten. Het hoofddoel van de cursus is het vergroten van de vaardigheid en zelfvertrouwen van ouders in het omgaan met het drukke en dwarse gedrag van hun kind. Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van de draagkracht van ouders, het verminderen van stress, het verbeteren van de communicatie en het verminderen van ongewenst gedrag van het kind.

Informatie

Periode: in overleg
Tijd: intakegesprek, 7 bijeenkomsten van 2 uur en een individueel eindgesprek.
Locatie: in overleg
Kosten: wordt bekostigd door CJG DAL
Aanbieder: CJG DAL

Contact

Nic Giling
Consulent Sociaal Domein - Jeugd
n.giling@delfzijl.nl
06 55486850

Hulp nodig of vragen?