Omgaan met groepsdruk

School

75% van de jeugdcriminaliteit wordt gepleegd in groepsverband of onder invloed van groepsdruk.

Leerlingen leren dat negatieve groepsdruk voor problemen kan zorgen. Leerlingen hebben nagedacht over hoe zij kunnen voorkomen dat ze door groepsdruk in een vervelende of zelfs strafbare situatie terechtkomen.

Doelgroep: Groep 7-8 Basisschool. Klas 1-2 Voortgezet onderwijs
Periode: In overleg
Tijd: 1 uur
Locatie: School
Kosten: Meestal mogelijk uit subsidie met gemeente
Ouderbetrokkenheid: Ja, kan via een ouderavond en ouders ontvangen een infoblad
Aanbieder: Halt

Contact

Contactpersoon
Monique Rolink.
m.rolink@halt.nl

Hulp nodig of vragen?