Maak kennis met de politie

Politie

Voorlichting over het beroep politie, middelen, afdelingen ed. Hierbij kunnen ook onderwerpen worden behandeld zoals: drugs, groepsdruk, sociale media, verkeer ed. Sommige onderdelen kunnen ook afzonderlijk behandeld worden. Dit in overleg.

Doelgroep: Bovenbouw groepen basisschool
Periode: Over het gehele jaar, data graag in overleg i.v.m. de planning.
Tijd: 2 uur per groep. Uur interactieve presentatie en daarna uitleg voertuig en middelen.
Locatie: Op school
Kosten: Wordt bekostigd door de politie.
Ouderbetrokkenheid: Kunnen ook afzonderlijk presentatie voor ouders verzorgen. Dit kan thematisch. Graag in overleg. 
Aanbieder: Politie

Contact

Chris van Dijken, Johan van den Kornputplein 5 Delfzijl
Chris.van.Dijken@politie.nl. 06-52398533

Hulp nodig of vragen?