Je maakt je zorgen als professional, en dan?

psych

Over het algemeen kunnen kinderen in Nederland opgroeien in een veilige en stabiele leefomgeving. Soms is dat niet het geval en maak je je als professional zorgen.

  • Waar kun je dan terecht met je vragen of zorgen?
  • Wat is Veilig Thuis voor een organisatie en wat kan zij voor u betekenen?
  • Bent u bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Tijdens deze voorlichting gaan we in op dit soort vragen.

Informatie

Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders
Periode:  Gedurende het hele schooljaar, op aanvraag. In het bijzonder jaarlijks tijdens de:

  • Week van het Vergeten Kind
  • Week tegen Kindermishandeling
  • Week tegen huiselijk geweld

Tijd: 90 minuten, mogelijk gedurende het hele schooljaar
Locatie: Incompany 
Kosten: Wordt bekostigd door Veilig Thuis Groningen
Aanbieder: Veilig Thuis Groningen 

Contact

Kenniscentrum Veilig Thuis Groningen
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl
050-5239239

Hulp nodig of vragen?