Jaarverslag de Kinderombudsman

de Kinderombudsman

Het werk van de kinderombudsman in 2017 is terug te lezen in het online jaarverslag

De kinderombudsman aan het woord:

'Kinderen in hun kracht
Als Kinderombudsvrouw praat ik zo vaak als ik kan met kinderen en jongeren om te horen wat zij belangrijk vinden. In 2017 heb ik gesproken met kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Met kinderen en jongeren die een vader of moeder hebben die in de gevangenis zit. Met kinderen en jongeren uit het aardbevingsgebied in Groningen. Met kinderen en jongeren die in een jeugdzorginstelling wonen. Met jonge Q-koorts patiënten. En met vele andere kinderen en jongeren die allemaal hun eigen verhaal en eigen problemen hebben, maar ook hun eigen kracht!

Hoewel de situatie van elk kind weer anders is, zie ik in onze onderzoeken, projecten en andere activiteiten in 2017 drie overkoepelende knelpunten die de ontwikkeling van kinderen in de weg staan. Ten eerste wordt het belang van kinderen nog te vaak niet meegewogen in besluiten en in de aanpak van problemen. Ten tweede zie ik dat kwetsbare kinderen te maken hebben met grote onzekerheid in hun leven. Ten slotte ontbreekt het aan een integrale aanpak van de problemen waar kinderen mee te maken hebben.

Om kinderen echt te helpen, moeten we zorgen dat hun belang altijd wordt meegewogen. Dat er naar kinderen geluisterd wordt en zij de informatie krijgen die ze nodig hebben. En dat er een samenhangende aanpak is die zich richt op de hele leefomgeving van kinderen. Hier maak ik mij als Kinderombudsvrouw hard voor.

Opkomen voor kwetsbare kinderen
Ook in 2018 zal ik mij inzetten voor kinderen en jongeren, en specifiek voor kinderen en jongeren in de meest kwetsbare situaties. Zoals de kinderen en jongeren met ernstige problematiek die in afwachting zijn van jeugdhulp en niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. En de kinderen en jongeren die op campings wonen en te maken hebben met armoede en onzekerheid.  
 
Voor deze en alle andere kinderen en jongeren komt de Kinderombudsman op. Dit doen we door naar ze te luisteren en hun problemen aan te kaarten bij wetgevers, beleidsmakers en professionals die met kinderen werken. Dus ook in 2018 ga ik met zoveel mogelijk kinderen en jongeren in gesprek om van hen te horen wat zij belangrijk vinden. U toch ook?'

Bij jou in de buurt