Groepsvoorlichting

family

De GGD/CJG kan in overleg met school groepsvoorlichting geven over verschillende onderwerpen/thema’s.

De inhoud van de groepsbijeenkomst wordt bepaald door de vragen waarmee ouders komen. Door uitwisselen van ervaringen in de groep wordt de sociale cohesie versterkt; ouders leren van elkaar en zoeken ook buiten de bijeenkomsten om contact met elkaar. Door ervaringen met anderen te delen, hiervan te leren en meer betrokken te worden bij de gezondheid en ontwikkeling van de jeugdige, wordt een goede en stevige basis gegeven aan de gezondheid van de jeugdige en het ouderschap.

Informatie

Periode: in overleg
Tijd: in overleg
Locatie: in overleg
Kosten: wordt in de meeste gevallen bekostigd door het CJG DAL
Aanbieder: GGD Groningen / CJG

Contact

Jeugdverpleegkundige verbonden aan uw basisschool.

Hulp nodig of vragen?