Goed zoals je bent !

jebentoke

Als een kind zich niet gedraagt ‘zoals het hoort’, krijgt het al gauw het stempel dat het een probleemkind is. Autisme, ADHD, ADD, dyslexie of een verstandelijke beperking (LVB) zijn nog steeds zaken waar veel mensen maar weinig over weten en er daardoor ook weinig begrip voor kunnen opbrengen. Terwijl probleemkinderen eigenlijk helemaal niet bestaan. 

Jouw kind is natuurlijk net zo leuk en lief als ieder ander kind. En als je jezelf, je kind en de omgeving leert om te gaan met de beperkingen van je kind, wordt het allemaal een stuk leuker en makkelijker.

Wanneer een kind het moeilijk vindt om met anderen mee te komen door een beperking of handicap, kan het daar erg verdrietig of boos van worden. Maar ook voor jou als ouder is het niet altijd makkelijk. Het scheelt als je eerst een veel informatie verzamelt over de beperking van je kind. Het helpt je om begrip te hebben voor het gedrag. Daarnaast kun je hierdoor allemaal tips opdoen waarmee je je zoon of dochter kunt leren om te gaan met zijn of haar beperking. 

Vertel de school, familie en vrienden ook over de moeilijkheden die jullie ervaren. Ze kunnen je steunen en misschien wel helpen. En zelfs een beetje begrip kan al een groot verschil maken.

Tot slot zijn er heel veel instanties en professionals die jullie verder kunnen begeleiden. Vanuit de GGZ, het speciaal onderwijs en diverse andere instellingen wordt er ondersteuning en advies geboden die zowel jou als je kind helpen om het dagelijks leven makkelijker te maken. 

Wanneer je de focus niet meer legt op de beperkingen van een kind, kun je je weer volledig concentreren op de mogelijkheden en met opgeheven hoofd tegen de wereld zeggen: ‘Dit is mijn kind en daar ben ik supertrots op!’

De komende maanden bespreken wij dit onderwerp verder. Hou onze website en ook de Facebookpagina in de gaten.