Effectief communiceren met mensen met een beperking

mother & daughter

Effectief communiceren met mensen met een (niet direct zichtbare) beperking.

Thema: Herkennen van beperkingen en in communicatie aansluiten bij kinderen en/of ouders met een (vaak niet zichtbare) beperking.

Inhoud van de training

  • Kenmerken van de beperking en de gevolgen daarvan voor het functioneren
  • Signalen herkennen die kunnen duiden op een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • Belichten van de talenten van mensen met een beperking
  • Voorkomen van over- en/of ondervraging
  • Trainen van vaardigheden om goed contact te kunnen maken en te communiceren met mensen met een beperking
  • Aansluiten bij het leervermogen

De training wordt uitgevoerd door een trainer van MEE. Tijdens de training werken we met een acteur die gespecialiseerd is in het spelen van een burger met een specifieke (vaak niet zichtbare) beperking en zetten we eventueel ervaringsdeskundigen in. 

Informatie

Periode: 4 dagdelen van 3 uren
Tijd: in overleg
Locatie: school
Aantal deelnemers: 12
Kosten: Per dagdeel € 1.250,--. In overleg kan deze training modulair aangeboden worden.
Aanbieder: MEE Groningen

Deze training richt zich op het herkennen van en omgaan met beperkingen die kinderen of hun ouders hebben.

Contact

Carla Kamerling
06-31670013
c.kamerling@meegroningen.nl

Hulp nodig of vragen?