De voordelen van online media

De voordelen van online media

Mediagebruik is steeds gewoner. We gebruiken het op het werk, thuis maar ook scholen gebruiken media als leermiddel. En dat is niet gek want digitaal werken en leren biedt een heleboel voordelen. Ook als ouder kun je daar handig gebruik van maken.

1. Spelenderwijs leren

Als een kind een vak op school helemaal niet leuk vindt, kan dat ervoor zorgen dat hij niet met plezier naar school
gaat. Door het onderwerp spelend te leren, kan je kind de lol er weer van in zien. Online vind je allerlei tools en spelletjes waarmee je spelend kunt leren. Zo zijn er tal van spelletjes voor rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. Maar ook topografie, geschiedenis en aardrijkskunde kun je gemakkelijk samen thuis online oefenen.

2. Leren op je eigen tempo

Ieder kind is uniek en leert op zijn/haar eigen tempo. Soms komt een kind bij een bepaald vak niet zo snel mee als
bij een ander vak. Het kan ook zijn dat jullie thuis een moeilijke tijd achter de rug hebben wat ook doorwerkt in de schoolresultaten en werkhouding. Door online te leren krijgt je kind de ruimte om op zijn eigen tempo aan de slag te gaan. Hij leert dan zonder de druk van de klasgenootjes. Dit zal een ontspannen gevoel opleveren en helpt om weer op niveau te komen.

3. Zelfvertrouwen kweken

Kinderen leren continu nieuwe dingen. Op school, buiten en thuis. Soms kan het gaan duizelen, krijgt een kind
faalangst of raakt hij er enorm onzeker van. Door flink te oefenen met de stof waar hij tegenop ziet, kan je kind weer meer zelfvertrouwen krijgen. Naarmate het zelfvertrouwen groeit zal je kind de moeilijke onderdelen veel sneller oppakken.

4. Achterstanden inhalen

Heeft je kind een leerachterstand opgebouwd? Dat kan om allerlei redenen gebeuren. Door lesmateriaal in huis te
halen, kunnen je als ouder thuis met je kind aan de slag om deze achterstand in te halen. Dat kan bijvoorbeeld in de vakantie, zodat je zoon of dochter  na de vakantie weer helemaal voorbereid in de les zit en meekomt met de rest van de klas.

5. Voorbereiding op toetsen en examens

Online is allerlei lesmateriaal te vinden waarmee kinderen zichzelf optimaal kunnen voorbereiden op een komende 
toets. Bijvoorbeeld op de rekentoets of om te oefenen voor de Cito-toets. Ook middelbare scholieren kunnen zichzelf voorbereiden op examens en toetsen. Zo vind je online allerlei examenbundels en samenvattingen waar iedere leerling mee verder komt.

Gouden tip!

Zodra je als ouder de indruk wekt dat jij thuis wel even voor juf of meester gaat spelen, is voor de meeste kinderen de lol er snel af. Geef je kind dus de leiding en vraag hem aan jou te laten zien hoe dat online werken nu precies gaat. Stel vragen of maak een quiz waarbij jullie om beurten een vraag of opdracht moeten maken. Zo hou je het spelelement erin en kan je kind bewijzen dat hij natuurlijk véél slimmer is dan jij. ;-)