Brussengroep

brother sister sleep

In de Brussengroep wordt veel aandacht besteed aan het delen van ervaringen, herkenning vinden bij elkaar en tips geven aan elkaar. Er wordt gewerkt met activiteiten, spelletjes, creatieve opdrachten en door met elkaar te praten. Elke bijeenkomst staat in het teken van een ander thema, zoals:

  • Herkennen van en omgaan met gevoelens
  • Welke plek in het gezin neemt de deelnemer (BRUS) in?
  • Hoe reageren andere mensen op de broer of zus met beperking

De Brus en diens vrienden en vriendinnen.

Doelgroep: Zussen en broers van kinderen met een beperking als ASS, ADHD, LVB e.d. van 8 tot 12 jaar.
Tijd: 7 wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur en 2 ouderbijeenkomsten. Groepsgrootte maximaal 6 deelnemers.
Locatie: CJG, School, o.i.d.
Kosten: Via beschikking CJG (organisatie hiervan nader te bespreken iom CJG en MEE Groningen).
Ouderbetrokkenheid: Ja middels 2 ouderbijeenkomsten.
Aanbieder: MEE Groningen

Contact

Ellen Diemers
06-31670062
e.diemers@meegroningen.nl

Meer informatie.

Hulp nodig of vragen?